Behandelkosten

Het honorarium voor een consult bedraagt € 25 per halfuur, met een minimum van  € 25; indien het consult meer dan een halfuur omvat wordt de meerdere tijd naar rato van de duur van het consult verrekend.

 

Contactgegevens

Rob Vollenbroek

Berkweg 26

7556 CN Hengelo ov