Persoonlijke counseling op maat

Wat mag u onder een behandeling verstaan?

Een energetische behandeling, is een behandeling van uw aura en energieveld en het oplossen van de storingen daarin. Ik maak daarbij gebruik van handoplegging, visualisatietechnieken en chaneling. Dat laatste is een techniek waarbij ik mij open stel voor de kosmos en een “doorgeefluik” wordt van voor u mogelijk belangrijke informatie. Indien nodig of gewenst zal ik u via een geleide meditatie naar een lager bewustzijnsniveau brengen, waardoor in u verborgen informatie over bijvoorbeeld de reden of het ontstaan van uw kwaal, tot uiting komt en inzicht geeft. In feite is er sprake van een soort van persoonlijke counseling die uiteindelijk moet leiden tot uw herstel 

Afhankelijk van uw hulpvraag bepaal ik met u welke behandeling naar mijn mening het meeste succes zal hebben. Ingeval van een burn-out bijvoorbeeld is het – zeker in de eerste weken – van belang elkaar face to face te zien en met elkaar gesprekken te voeren die tot persoonlijk inzicht moeten leiden. De aard van deze gesprekken zijn er op gericht u een spiegel voor te houden, opdat u ziet dat er alternatieven zijn voor uw gedachten en daden, die maken dat u weer gezond wordt en blijft. Na het gesprek behandeling ik u energetisch. . 

Behandelmogelijkheden

De behandelmogelijkheden of consulten zijn op maat, dat wil zeggen dat u na een eerste face to face contact (de intake) bepaalt of u enkel telefonische vervolgconsulten wilt of dat u meer ziet in een voortzetting van de consulten, gebaseerd op een face to face contact. Telefonische consulten zijn aan een maximale tijdsduur gebonden van 30 minuten.

Behandelingen geschieden enkel op telefonische afspraak. U kunt mij voor een afspraak bellen op mijn mobiele nummer 06 51 40 74 78 tussen 09.00 en 12.00 uur, of door middel van het achterlaten van een bericht in de mailbox van de website. Ik stuur u dan zo spoedig mogelijk een bericht terug, telefonisch of via de mail waarin ik met u afspraken maak voor het intake gesprek.
 
Het intakegesprek.

U wordt altijd door mij voor een (eerste) gesprek uitgenodigd, de intake. Tijdens dat gesprek stellen we samen vast wat uw hulpvraag is en wat het traject is dat u al doorlopen hebt. Het gaat daarbij onder andere om de vraag of u zich al tot een arts of specialist hebt gewend, of er diagnostisch onderzoek is gedaan en wat daarvan de uitkomst is. Van belang is ook of uw arts en/of specialist zin ziet in verdere behandeling, al dan niet met behulp van medicatie.
Bepalend echter is de vraag wat u wilt. Het gaat immers om uw lichaam en uw geest.
Hebben we samen eenmaal vastgesteld wat uw hulpvraag is, dan maak ik met u afspraken over het vervolgtraject. Daarbij moet u denken aan een schatting van het aantal behandelingen, de aard van de behandeling, als ook aan de frequentie waarmee de behandelingen worden uitgevoerd. Meestal is het prettig u eerst een aantal keren face to face te ontmoeten en te behandelen, dan wel dat u na een aantal behandelingen op afstand nog eens terugkomt om de voortgang te bespreken. Tevens maken we bij de intake afspraken over het honorarium dat u mij verschuldigd bent.